DEKALB® SMART

DEKALB® SMART

29 Ιαν 2018
DEKALB® SMART

Το νέο ψηφιακό εργαλείο DEKALB® SMART μετατρέπει δεδομένα σε αποτελέσματα, επειδή σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε σπόρο καλαμποκιού DEKALB®, βελτιστοποιώντας τους πόρους και αυξάνοντας την απόδοση κάθε χωραφιού σας.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΣ DEKALB® SMART

 

Αυξήστε το κέρδος σας από κάθε χωράφι με την κατάλληλη σύσταση σποράς για το υβρίδιό σας DEKALB. To 30% της δυνητικής απόδοσης εξαρτάται από την επιλογή του σωστού υβριδίου και από την κατάλληλη πυκνότητα σποράς*
Εισάγοντας πληροφορίες για τα χωράφια σας, όπως ο τύπος του εδάφους και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορείτε να δείτε:

  • Οδηγίες για την επιλογή του κατάλληλου υβριδίου DEKALB
  • Συστάσεις σχετικά με την πυκνότητα σποράς του υβριδίου DEKALB στις συνθήκες σας.
*University of Illinois Crop Physiology Science

 

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ DEKALB SMART**

 

SMART Χάρτες Υγείας Αγρού που παρακολουθούν την καλλιέργεια, και επιτρέπουν στον παραγωγό να λάβει μέτρα πριν διάφορα προβλήματα (π.χ. έντομα, ασθένειες, έλλειψη νερού κλπ) γίνουν πολύ σοβαρά.

 

ΑΡΔΕΥΣΗ DEKALB SMART με τη υποστήριξη του AquaTEK**

 

Η SMART Άρδευση χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες εδάφους, για να προβλέψει χρήση νερού και ανάγκες άρδευσης της καλλιέργειας σε κάθε χωράφι. Η SMART Άρδευση παρέχει στους παραγωγούς ένα εργαλείο τεχνολογίας για να αποφασίσουν πότε να ποτίσουν την καλλιέργεια.

** Διαθέσιμο για παραγωγούς που πληρούν όρους και προϋποθέσεις.

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DEKALB® SMART